ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೇ ಆಗಲಿ,ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಗೇ ಆಗಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ  ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here