“ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ” ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರೀಯ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ತಿಂಡಿ ಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಹುಳಿ ಅನ್ನ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿತರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here